Времето
в
Хърватска

25 °C

Ясно

вятър 17 км/ч

2021-06-22 23 | 27 °C
2021-06-23 23 | 32 °C
2021-06-24 25 | 32 °C
2021-06-25 25 | 28 °C

Температура на водата

14 °C
Сплит - Хърватия

Сплит - Хърватия. Красив пристанищен град на Адриатическото крайбрежие на Хърватия.

Split-Croatia