Времето
на
замъка Предяма

7 °C

Ниска слоеста облачност

вятър 26 км/ч

2023-02-05 -6 | -1 °C
2023-02-06 -6 | -1 °C
2023-02-07 -7 | 2 °C
2023-02-08 -7 | 2 °CЗамъка Предяма

Замъка Предмяна - Словения се намира на 10-ина километра от пещерата Постойна яма - Словения и е възможност да се пренесете за кратко в рицарският живот.

 


Температурата в момента на замъка Предяма e 7 °C

Максималната температура за ДНЕС е 7 °C.
Утре на замъка Предяма се очаква МАКСИМАЛНА температура от -1 °C

Сила на вятъра 26 km/ч NNW