Времето
в
Хърватия

18 °C

Ясно

вятър 30 km/ч

2019-09-22 17 | 22 °C
2019-09-23 20 | 23 °C
2019-09-24 20 | 23 °C
2019-09-25 20 | 23 °C

Температура на водата

27 °C
Босна и Херцеговина

Малко снимки от Босна и Херцеговина....
Избрани сайтове Босна

Най-актуални страници Босна

  • Перлите на Адриатика Перлите на Адриатика (автобус)

  • Автобусни екскурзии в БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Екскурзии с автобус в БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА