Времето
в
Хърватия

14 °C

Частична облачност

вятър 13 km/ч

2019-11-19 14 | 16 °C
2019-11-20 8 | 15 °C
2019-11-21 13 | 16 °C
2019-11-22 14 | 17 °C

Температура на водата

27 °C
Босна и Херцеговина

Малко снимки от Босна и Херцеговина....
Избрани сайтове Босна