Времето
в
Дубровник

7 °C

Ясно

вятър 7 км/ч

2022-11-29 9 | 12 °C
2022-11-30 9 | 12 °C
2022-12-01 11 | 13 °C
2022-12-02 11 | 13 °C

Температура на водата

15 °C
Босна и Херцеговина

Малко снимки от Босна и Херцеговина....