Времето
в
Хърватия

22 °C

Ясно

вятър 41 км/ч

2023-10-02 18 | 25 °C
2023-10-03 19 | 24 °C
2023-10-04 19 | 24 °C
2023-10-05 20 | 24 °C

Температура на водата

18 °C
Босна и Херцеговина

Малко снимки от Босна и Херцеговина....