Времето
в
Дубровник

18 °C

Ясно

вятър 9 км/ч

2024-04-14 17 | 21 °C
2024-04-15 17 | 20 °C
2024-04-16 16 | 20 °C
2024-04-17 11 | 16 °C

Температура на водата

15 °C
Босна и Херцеговина

Малко снимки от Босна и Херцеговина....