Времето
в
Дубровник

22 °C

Ясно

вятър 4 км/ч

2023-06-03 18 | 22 °C
2023-06-04 18 | 23 °C
2023-06-05 19 | 24 °C
2023-06-06 19 | 24 °C

Температура на водата

18 °C
Босна и Херцеговина

Малко снимки от Босна и Херцеговина....