Времето
в
Дубровник

10 °C

Ясно

вятър 9 км/ч

2020-02-18 7 | 15 °C
2020-02-19 11 | 13 °C
2020-02-20 6 | 10 °C
2020-02-21 6 | 11 °C

Температура на водата

15 °C
Босна и Херцеговина

Малко снимки от Босна и Херцеговина....
Избрани сайтове Босна